Onderwijs als fundament

Maak kennis met Sivorn, onderwijsmanager van SCCO

Trots stellen we je voor aan de nieuwste drijvende kracht achter de onderwijsprogramma’s van onze partnerorganisatie Stellar Child Care Organization (SCCO) in Cambodja. Sivorn begon in 2023 in haar rol als onderwijsmanager bij SCCO, een positie ondersteund door DARA Europe en gecreëerd om te voldoen aan de groeiende vraag naar educatieve activiteiten in Andong. Ze zet zich in voor de professionalisering van de docenten en het doorontwikkelen van SCCO’s onderwijsprogramma en de onderwijsmethodieken.

Lesaanbod dat aansluit op de behoefte

Sivorn coördineert de kleuterklassen niveau 2 en 3, bijlessen voor Grade 1 en 2 (vergelijkbaar met groep 3 en 4 in Nederland), computercursussen en Engelse lessen. Elk programma heeft grote betekenis en ondersteunt diverse educatieve behoeften binnen de community. 

“Voor groepen 1 en 2 biedt SCCO intensieve Khmer- en rekenles aan om lees-, schrijf-,  en rekenvaardigheden te versnellen”, zegt Sivorn. Ook benadrukt ze het belang van het vroeg beheersen van deze basisvaardigheden als motivatie voor leerlingen om niet vroegtijdig uit te vallen.

Sivorn lacht naar de camera.
Sivorn, tijdens de lerarendag deze winter

Ze vervolgt: “De Engelse les is belangrijk voor studenten die anders geen toegang hebben tot particulier Engels onderwijs. “SCCO streeft ernaar hen te voorzien van de Engelse basisvaardigheden, belangrijk voor een betere toekomst.”

De kleuterlessen zijn momenteel beschikbaar voor 4- en 5-jarigen, zowel ’s ochtends als ’s middags. Maar er waren meer inschrijvingen dan plekken dit jaar. Dus de overweldigende vraag uit de gemeenschap vraagt voor verdere uitbreiding. Als ruimte en budget het toelaten, hoopt Sivorn niet alleen extra klassen te openen voor 4- en 5-jarigen, maar ook een kleuterniveau 1 voor 3-jarigen te introduceren, ter vervulling van de vraag vanuit Andong.

Een constructieve aanpak voor succes

Sivorn is duidelijk in haar doel – het koesteren van uitstekende studenten met goed gedrag. Ze erkent de unieke uitdagingen waarmee kinderen in Andong worden geconfronteerd en richt zich niet alleen op de dynamiek in het klaslokaal, maar ook op het opbouwen van sterke ouder-kind relaties.”We ondersteunen ouders bij het begrijpen van effectieve begeleiding van hun kinderen. Een positieve relatie en een goede moraliteit zijn essentieel om het succes van onze studenten te waarborgen,” zegt Sivorn. Door ouders aan te moedigen zich bewust te worden van hun rol en hen te voorzien van de juiste handvatten, wil SCCO een ondersteunende omgeving creëren voor de positieve ontwikkeling van studenten, thuis en op school.

Ondersteuning voor onderwijs

Sivorn dankt alle donateurs die een rol spelen in de bijdrage aan het onderwijs van Cambodjaanse kinderen, of het nu financiële bijdragen zijn of de warmte van hun hart. Ze is trots om voor SCCO te werken, wetende dat alle (financiële) ondersteuning bijdraagt aan een betere toekomst voor de kinderen in Andong.

Help ons en Sivorn mee om het verschil te maken! Samen bouwen we aan een gemeenschap waar ieder kind de kans krijgt te stralen door kwalitatief onderwijs.