Dit doen wij

DARA Europe

DARA Europe wil de kinderen in Andong de mogelijkheid geven zich te ontwikkelen tot volwassenen met zicht op een betere toekomst.

Zo helpen we om;

  • een veilige woon- en leefomgeving te creëren;
  • toegang tot gezondheidszorg te bieden;
  • toegang tot onderwijs te faciliteren;
  • zelfstandigheid te stimuleren;
  • waar nodig persoonlijke begeleiding te geven.

Familie ondersteuningsprogramma’s zijn hierbij van groot belang om te voorkomen dat deze kinderen op straat belanden en/of in slechte werkomstandigheden terechtkomen. 

DARA Europe is een Nederlandse stichting die de Cambodjaanse stichting Stellar Child Care Organization (SCCO) ondersteunt. Door SCCO te ondersteunen, zorgt DARA Europe ervoor dat de kinderen in Andong een kansrijke toekomst tegemoet gaan. 

Dara betekend ster 

De naam van onze stichting komt van het Cambodjaanse woord voor ster: dara. DARA Europe wil ervoor zorgen dat de kinderen in Andong de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen tot ware sterren. Sterren die helder schijnen om van de toekomst van Cambodja een positieve toekomst te maken. Tevens hopen wij, als stichting DARA Europe, een stukje stralend licht te mogen brengen in het leven en de toekomst van deze kinderen.

Programma’s

Van kindercentrum naar gezinsondersteuning

In de periode 2012-2018 bood het kindercentrum van SCCO in Phnom Penh onderdak aan een tien- tot twintigtal kinderen uit Andong omdat zij vanwege een onveilige of ongezonde thuissituatie niet meer bij hun families konden wonen. Uitgangspunt hierbij is altijd geweest om de kinderen weer te re-integreren als de familieomstandigheden dat toe zouden laten. Opgroeien in een gezin is voor ieder kind het beste. Wanneer dit niet mogelijk was bij de eigen ouders, werd er naar alternatieve vormen gezocht.

Na intensieve voorbereidingen met de families, partnerorganisaties en de autoriteiten is SCCO er in 2018 in geslaagd alle kinderen een veilig nieuw thuis te bieden! Het kindercentrum heeft haar deuren kunnen sluiten. Deze kinderen en jongvolwassenen krijgen nog financiële ondersteuning op het gebied van onderwijs of dagelijkse levensbehoeften, afhankelijk van de situatie en per familie. Ook worden zij ondersteund door een sociaal werker als coach totdat deze kinderen volwassen zijn, een studie hebben afgerond en/of werk hebben gevonden.

Onderwijsprogramma

Met het onderwijsprogramma wil SCCO de kinderen van Andong en hun families een betere toekomst bieden. Het primaire doel van het project is een toename van structureel en kwalitatief onderwijs voor alle kinderen in Andong. Dit doel is op te splitsen in drie subdoelen: 

  • Meer kinderen op school door inschrijving nieuwe leerlingen
  • Kinderen die al school zitten zijn structureel aanwezig
  • Een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs op de lokale school in Andong.
Eigen klaslokalen en onderwijs

SCCO biedt kinderen van 4-5 jaar gratis onderwijs en bereidt hen voor op de basisschool. Na deze kennismakingsperiode met zowel ouders als kinderen zorgen we ervoor dat de kinderen vanuit onze kleuterklas door kunnen stromen naar de lokale basisschool. Ook dan blijven we betrokken bij de kinderen; wanneer nodig zorgen wij voor extra support in de vorm van een schooluniform en leermaterialen. Ook controleren we de aanwezigheid van de leerlingen, in samenwerking met de lokale basisschool.

​Daarnaast worden de lokalen gebruikt voor weekend programma’s (zoals Engelse les) en kunnen de kinderen spelenderwijs leren met de vele spelletjes en puzzels. SCCO biedt op deze manier aan zo’n 100 kinderen in de leeftijd 4 t/m 7 jaar gratis lessen. Het is een groot succes! Zowel de ouders als de kinderen zijn enthousiast.

Bibliotheek 

Buiten de reguliere lessen om leren kinderen ontzettend veel van het lezen van boeken. Ons doel is dan ook om boeken toegankelijker te maken voor ouders en kinderen, zodat ze volop in aanraking komen met taal. SCCO heeft een eigen ‘mini-bibliotheek’ in Andong, waar kinderen heerlijk ontspannen kunnen lezen en een boek mogen lenen. Daarnaast faciliteert SCCO de bibliotheek op de lokale basisschool Kork Rokar.

School verbetering

In de omgeving van Andong is slechts één basisschool (‘Kork Rokar’), met plek voor 700 leerlingen. Na jarenlange inzet van SCCO is het Ministerie van Onderwijs in 2020 gestart met de bouw van 10 klaslokalen. Hiermee kunnen klassen kleiner worden en hoopt SCCO dat de kwaliteit van het onderwijs zal verbeteren. 

Familie ondersteuning

Door juiste voorlichting en familie ondersteuning raken ouders betrokken bij het onderwijsprogramma, zien zij de meerwaarde van educatie in en worden zij in de gelegenheid gesteld om hun kinderen naar school te laten gaan.

Workshops en begeleiding voor ouders 

Veel ouders in Andong hebben zelf nooit de kans gehad onderwijs te volgen en zien daar dan ook niet direct de meerwaarde van in. De extreme armoede en sociale problematiek in het dorp zorgen ervoor dat veel ouders verslaafd zijn aan gokken, alcohol en drugs. SCCO organiseert daarom workshop- en begeleiding avonden. Tijdens deze avonden wordt ingegaan op het belang van onderwijs en concrete levenslessen, zoals: hoe om te gaan met geld, huiselijk geweld etcetera.

Ouderbijeenkomst
Spoedzorg

Families die in grote nood zitten voorzien we (tijdelijk) van spoedzorg. Tegelijkertijd gaan we op zoek naar een duurzamere manier; een manier waarbij families zichzelf kunnen onderhouden. Concreet houdt de spoedzorg in dat families voor een bepaalde periode rijst van ons kunnen ontvangen, financiële ondersteuning of dat we ze begeleiden bij het verkrijgen van medische hulp in Phnom Penh wanneer nodig.

Naaiatelier

In januari 2016 heeft SCCO een naaiatelier ingericht in Andong, onder de naam Stellar Foundation. Daarmee was SCCO’s eerste inkomensgenererende programma een feit!

Met weinig tot geen werkgelegenheid in Andong is het een belangrijk doel om vrouwen toekomstmogelijkheden te bieden, zodat zij (als moeder) ook een toekomst kunnen creëren voor hun kinderen. In het naaiatelier kunnen moeders, van de kinderen die deelnemen aan onze onderwijsprogramma’s, naai cursussen volgen en aan het werk. De gemaakte producten werden lokaal en internationaal verkocht. Helaas is op dit moment de productie in het naaiatelier gestopt. Alle moeders hebben elders werk gevonden, wat op zich natuurlijk een succes! DARA Europe onderzoekt samen met SCCO naar nieuwe mogelijkheden.

​Voor informatie verwijzen wij u naar onze jaarverslagen. De jaarverslagen geven een goed beeld van de activiteiten van DARA Europe in Nederland én de ontwikkelingen in Cambodja. Via de nieuwsbrieven blijft u op de hoogte van de allerlaatste ontwikkelingen. 


Andong

Het dorp Andong is opgericht in 2006 om ongeveer 6000 mensen te huisvesten nadat ze door de regering verdreven zijn uit hun huizen in de centrale wijk langs de rivier van Phnom Penh.  Ook in de laatste jaren zijn er nog verschillende families uit het centrum van de hoofdstad naar Andong geplaatst. 

De uitzettingen van deze families zorgden voor grote problemen aangezien het deze families namelijk meer geld kost om dagelijks op en neer te reizen naar de stad voor werk, dan de opbrengst die ze maken. Tot begin 2016 woonden de meeste families in bouwvallige hutjes gemaakt van restanten hout, metaal en andere gevonden voorwerpen. In 2017 zijn deze families verhuisd naar stenen huizen, gebouwd door een internationale NGO in samenwerking met de lokale autoriteiten. Ondanks deze kleine maar zichtbare verbetering blijft Andong helaas kampen met overstromingen waardoor er veel vuile meren en plassen ontstaan die de wegen onbegaanbaar maken in het regenseizoen. Ziekte is hiervan een logisch gevolg. Ook is er vaak sprake van onhygiënisch drinkwater, gebrek aan sanitaire voorzieningen, slechte afvalverwerking, blootstelling aan insecten, zeer slechte voeding en beperkte toegang tot gezondheidszorg, vele factoren die het er niet beter op maken.

Andong - naar school
Andong – 2010

Daarnaast blijft de sociale situatie in Andong zorgelijk: vele volwassenen zijn werkloos, spenderen hun tijd aan gokken, zijn verslaafd aan alcohol en drugs en er is geregeld sprake van huiselijk geweld. Slechte voeding en een beperkte toegang tot gezondheidszorg maken dat Andong een uiterst onveilige omgeving is voor ​kinderen om in op te groeien.