Hulp aan Andong

DARA Europe ondersteunt activiteiten om de gemeenschap in het dorp Andong in Cambodja te versterken. Alles draait om maatwerkoplossingen voor de kinderen van Andong.

Over onze hulp aan Andong

Dagelijks naar een goede school, een huis met stevig dak en een hygiënisch toilet, drie gezonde maaltijden per dag, een plek om veilig te spelen en zorg als dat nodig is… Voor de kinderen in Andong zijn het allerminst vanzelfsprekendheden.

DARA Europe steunt projecten van SCCO in het dorp Andong die zich richten op de meest kwetsbare van de duizend families die er wonen. De focus ligt op het vergroten van de kansen van kinderen in de leeftijdsgroep van vier tot achttien jaar, die doorgaans onder schrijnende omstandigheden leven. 

De lokale ngo Stellar Child Care Organization (SCCO) heeft in Andong een gevarieerd en effectief aanbod aan projecten, programma’s en voorzieningen ontwikkeld op het gebied van hygiëne, opvoeding, veiligheid, onderwijs en werk. SCCO regelt noodhulp, zoals voedselpakketten en medische spoedzorg, maar zorgt vooral ook voor structurele en lange termijn ondersteuning. 

Alle activiteiten in Andong zijn erop gericht om een liefdevolle, veilige en zorgzame omgeving te creëren waarin de kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige en weerbare volwassenen. Onderwijs en onderwijsondersteuning op maat zien we als dé manier om de cirkel van armoede te doorbreken.

Andong – 2019
Andong – 2019

DARA Europe maakt een aanpak mogelijk waarin het hoogwaardige onderwijs voor kleuters, kinderen en jongvolwassenen, en de praktische ondersteuning van de gezinnen waarin zij opgroeien, centraal staan.

Over Andong

Andong is een dorp op twintig kilometer afstand van het centrum van Phnom Penh, de hoofdstad van Cambodja. Zo’n vierduizend mensen wonen er in grote armoede, nadat de overheid ongeveer duizend gezinnen in 2006 dwong om er naartoe te verhuizen om plaats te maken voor stadsontwikkeling. 

Door de uitzetting zijn families in grote problemen gekomen. Veel volwassenen zijn werkloos geraakt, en verslaafd aan gokken, alcohol en/of drugs. In gezinnen is regelmatig sprake van huiselijk geweld. Daarnaast zijn de leefomstandigheden in Andong slecht en onhygiënisch. De vele overstromingen in het regenseizoen maken de wegen onbegaanbaar, waardoor ziekten zich verspreiden. In de vaak bouwvallige huizen is het drinkwater vervuild, en er is in het dorp een gebrek aan sanitaire voorzieningen en verantwoorde afvalverwerking. Het ontbreekt het gros van de gezinnen ook aan gezonde en gevarieerde voeding, en de toegang tot gezondheidszorg is problematisch. 

De situatie in Andong is nauw verweven met de recente geschiedenis van Cambodja, die nog altijd doorwerkt in het dagelijkse leven van miljoenen mensen. Tijdens het schrikbewind van de Rode Khmer in de jaren 1970 zijn naar schatting drie miljoen mensen om het leven gekomen. De vernietigende oorlog heeft gezorgd voor grote verwoestingen van woningen en landbouwgronden – en mede daardoor ook voor hardnekkige armoede. 

Andong – 2009
Andong - naar school
Andong – 2010

De laatste jaren is er dankzij de inzet van ngo’s en de overheid veel verbeterd in en rond Phnom Penh en in Andong. Er is werk gemaakt van betere woningen, scholen en wegen. Daarmee ontstaat een positief perspectief voor de mensen in Andong.

Maar het is niet gemakkelijk de cirkel van armoede te doorbreken. De kinderen zijn pas in staat om straks de nieuwe kansen te benutten als zij de kennis, vaardigheden en diploma’s hebben om deel te nemen aan de steeds veranderende samenleving. Daarom zijn de langlopende ondersteuning en hulp nog altijd hard nodig.