Over ons

Het Team

DARA Europe is ontstaan uit initiatief van Tirza Voss en Ruud Bakker. Inmiddels bestaat DARA Europe uit een team van vele vrijwilligers. Hieronder vindt u meer informatie over de leden en vrijwilligers van deze stichting, wie zij zijn, wat zij doen, en waarom zij zich inzetten voor DARA Europe.

Partners en organisatiestructuur

DARA Europe is sinds 15 maart 2012 een officiële stichting. Echter, sinds 2009 zijn de initiatiefnemers al betrokken bij Andong, de krottenwijk in Cambodja. Vanuit particulier initiatief is er in 2010 een start gemaakt met het bieden van praktische steun, altijd met structurele doelen voor ogen. Sinds 2011 zijn er verschillende samenwerkingsverbanden ontstaan om daadwerkelijk een groot verschil te kunnen maken voor de kinderen in Andong.

In 2012 hebben grote structurele veranderingen plaatsgevonden: de particuliere steun in Nederland is omgezet in de stichting DARA Europe en in Cambodja is de stichting Stellar Child Care Organization (SCCO) opgericht. Beide stichtingen hebben als doel de kinderen in het dorp Andong en hun families een beter bestaan te geven. 

Naast DARA Europe zijn er nog twee zusterorganisaties nauw betrokken bij Stellar Child Care Organization  (SCCO). Stellar Children Trust (in Australië) en de DARA Children Trust (in Nieuw Zeeland) dragen ieder ook financieel bij aan SCCO. Zowel DARA Europe, Stellar Children Trust als DARA Children Trust heeft één persoon aangewezen als boardmember van SCCO en is op deze manier betrokken bij het management van SCCO. Op deze wijze kan ook de nodige controle worden gehouden. Voor DARA Europe is dat vrijwilligster Tirza Voss.


Onze Sponsors


Publicaties

ANBI

De Belastingdienst heeft Stichting DARA Europe bij aanvang voor onbepaalde tijd aangewezen als ANBI – Algemeen Nut Beogende Instellingen (RSIN: 8514.80.226). Deze ANBI is een waarborg dat de besteding van onze donaties en onze boekhouding extra goed gecontroleerd wordt. Daarnaast geeft deze ANBI beschikking u de mogelijkheid om uw sponsoring aan DARA Europe van uw belasting af te trekken. Meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Privacyverklaring

Beleidsplan

Jaarverslagen