Onze impact

Al meer dan tien jaar zet DARA Europe zich in voor een stralende toekomst voor kinderen in Cambodja. Lees de verhalen over het team in Andong en de kinderen en families die zij helpen.

Zo veranderen we de levens van kinderen in Cambodja

Het werk van DARA Europe bouwt voort op initiatieven die in 2009 zijn gestart om (wees)kinderen te helpen die in grote armoede en in een onveilige en onhygiënische leefomgeving opgroeien in Andong. De tijdelijke opvanglocatie is doorontwikkeld tot een toonaangevende voorziening voor onderwijs, family-based care en community support. Er lopen verschillende onderwijsprogramma’s – voor jonge kinderen, tieners en jongvolwassenen – met wekelijks meer dan honderd deelnemers.

DARA Europe werkt samen met de lokale ngo Stellar Child Care Organization (SCCO) aan onderwijs, gezinsondersteuning en community support in de vier meest kwetsbare wijken van Andong. Als stichting zorgen we sinds 2012 voor structurele hulp om de gemeenschap gezond, veilig en veerkrachtig te maken. 

SCCO in Andong – 2022

Onze inzet vloeit voort uit een kindercentrum dat in 2012 is opgericht om (wees)kinderen tijdelijk een liefdevol en zorgzaam onderdak te geven, en van daaruit te begeleiden naar een veilige gezinssituatie. De inzet voor het kindercentrum is sinds 2013 uitgegroeid tot een structurele aanbod voor families, gericht op welzijn, veiligheid en onderwijs. 

In 2022 bracht een delegatie van het Cambodjaanse ministerie van Sociale Zaken, samen met enkele ngo’s, een bezoek aan Andong. De werkwijze van SCCO is daarbij uitgelicht als een best practice. De langlopende steun en het doordachte pakket aan maatwerkoplossingen zijn volgens het ministerie een lichtend voorbeeld voor andere ngo’s. Het ministerie stimuleert andere organisaties om opvanglocaties voor (wees)kinderen door te ontwikkelen tot voorzieningen voor family-based care.

Kinderen laten stralen als sterren 

DARA Europe is nog altijd nauw betrokken bij een groot deel van de kinderen die in het kindercentrum zijn opgevangen. We vinden in Nederland sponsoren om de kinderen en hun families verder te begeleiden naar een goede toekomst. 

Daarnaast zijn we via de vele activiteiten in Andong in contact gekomen met steeds meer kinderen, jongvolwassenen en ouders die we graag willen helpen om hun dromen waar te maken. Dat doen we met bijlessen, studiebeurzen, coaching en alles wat er verder nodig is om het welzijn, de veerkracht en de zelfstandigheid van mensen te versterken.

Zo maken we het verschil voor families in Cambodja

DARA Europe helpt gezinnen die in Andong in schrijnende omstandigheden wonen om een beter leven op te bouwen. Een belangrijk speerpunt daarbij is om de ouders in staat te stellen om zelf een goed inkomen te verdienen.

DARA Europe richt zich op onderwijs en support in de meest kwetsbare wijken in Andong. Goed onderwijs voor kinderen en jongvolwassenen is een eerste stap op weg naar een gezonde, veilige en veerkrachtige gemeenschap. Daarnaast zorgt onze steun aan de activiteiten van de lokale ngo Stellar Child Care Organization (SCCO) voor welzijn en stabiliteit van de families waarin de kinderen opgroeien. Alles is erop gericht om de gezinnen zelfstandig en weerbaar te maken. Met onder meer coaching, studiebeurzen, micro-kredieten en leer-werkvoorzieningen leggen we daarvoor de basis.

Starten met ondernemen

Met micro-kredieten stimuleren we ouders om een eigen onderneming te starten, waarmee ze voldoende geld verdienen om het gezin te onderhouden. Met een micro-krediet is een startende ondernemer in staat om bijvoorbeeld een vervoermiddel of productiematerialen aan te schaffen.

startende ondernemer in Andong – 2022

Leren en werken

DARA Europe maakt leer-werkvoorzieningen mogelijk, waar vrouwen in een veilige omgeving werkervaring opdoen én een eerlijk salaris verdienen. Zo werken we samen met een lokaal naaiatelier, waar moeders na een praktische opleiding met productiewerk aan de slag gaan. Een deel van de producten, zoals canvas tassen en feestelijke slingers, wordt in Nederland verkocht. De opbrengsten worden weer geïnvesteerd in projecten in Andong.

Werk voor en door de gemeenschap

Het hart van het team van SCCO in Andong wordt gevormd door bevlogen docenten, maatschappelijk werkers en andere professionals die afkomstig zijn uit de regio. Een win-winsituatie: de professionals zijn goed op de hoogte van de situatie, en wij ondersteunen lokale talenten met een baan en inkomen.