Een fijn thuis als basis voor een stralende toekomst

Onderwijs staat centraal in alle projecten die DARA Europe steunt. Voor een succesvolle deelname aan school is natuurlijk ook aandacht nodig voor de gezinnen waarin kinderen opgroeien. Maatschappelijk werkster Sokun vertelt over haar inzet voor een goede toekomst voor kinderen in Cambodja.

Sokun is sinds 2020 als maatschappelijk werkster verbonden aan Stellar Child Care Organization (SCCO), de lokale ngo die met steun van DARA Europe programma’s en projecten uitvoert om mensen in Andong te helpen. Samen met de docenten en andere professionals in het lokale team houdt Sokun zich bezig met de deelname van de kinderen aan het onderwijs, en ze kijkt daarbij nadrukkelijk naar de familiesituatie.

“Ik bezoek regelmatig de gezinnen en de scholen om te kijken of alles goed verloopt”, vertelt Sokun, die het eerste aanspreekpunt is voor de kinderen en families die langlopend worden gesteund vanuit DARA Europe. “Alles gaat erom dat de kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben om te participeren in de samenleving en te werken aan een goede toekomst.”

Sokun is een coach voor gezinnen, en ze onderhoudt contacten met families en docenten om een passend aanbod voor onderwijs en ondersteuning mogelijk te maken.

Het is belangrijk dat kinderen zich veilig voelen om in een vertrouwelijke setting te spreken over hun gevoelens, leven en issues, vindt Sokun. “We praten hier dan ook veel over. Daarnaast activeren we ouders om hun kinderen te steunen om naar school te gaan.” Sokun gaat ook heel praktisch te werk. Ze helpt bij de inschrijving op school, ze geeft studie- en loopbaanadviezen, en ze regelt financiële zaken zoals het openen van een bankrekening.

“Ik zet me in om de gezinnen van de kinderen uit het voormalige kindercentrum echt zelfstandig te worden, vanuit het vertrouwen dat ze hun eigen toekomst kunnen vormgeven”, zegt Sokun over haar ambities voor de toekomst. “Ik ben ervan overtuigd dat school en werk daarvoor de basis leggen. Ik hoop dat ik vanuit mijn functie een bijdrage kan leveren aan de zelfredzaamheid van de families, Ik zie het nu al gebeuren: stap voor stap leren ze steeds meer en zijn ze in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leven.”

Steunt u ook het werk van Sokun en haar collega’s? Elke bijdrage telt! Doneer via onze website, en neem gerust contact op voor speciale sponsorships.