Nieuwsbrief 38

Hallo DARA-supporters

Het eerste kwartaal van 2021 is alweer achter de rug! En nee, we zijn helaas nog steeds niet uit deze lastige corona tijden. Niet in Nederland, en ook niet in Cambodja. Al ziet de situatie er daar natuurlijk anders uit. We stellen jullie graag op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. 


Nieuws uit Cambodja

Opening van de scholen en het nieuwe schooljaar…

Eind vorig jaar mochten de scholen in Cambodja opnieuw open. En dat was goed nieuws! Onze lerares Thyda opende met enthousiasme weer de deuren van onze Early Literacy classes en die stroomden direct vol! Omdat we afscheid hebben genomen van twee leraressen vorig jaar, niet wetend hoe de toekomst eruit zou zien, opende Thyda een ochtend- en middagshift, oftewel twee klassen. Daarnaast hebben we de bibliotheek en computer class ruimte open gehouden voor andere leerlingen om zelf te lezen en leren.

Inschrijving lokale basisschool

Met de opening van de scholen begon ook het nieuwe schooljaar. SCCO heeft meer dan 20 kinderen, die eerder deelnamen aan de Early Literacy programma’s en nu de juiste leeftijd hadden, geholpen met de inschrijving op de lokale basisschool en hun deelname betaald. 

Om direct goed en gemotiveerd naar school te gaan hebben ze allemaal een schrift, pennen en een rugzak ontvangen van SCCO. 

… en toch opnieuw een sluiting van de scholen 

Helaas gingen de scholen weer dicht en zijn dus ook onze programma’s weer gestopt. Het corona virus leek zich toch ook vanuit de steden in Cambodja verder te verspreiden. Nog steeds niet te vergelijken met de aantallen die wij hier kennen, maar juist daarom is het extra belangrijk dit snel weer in te perken.
Juist nu vele nieuwe kids waren begonnen heeft Thyda direct de online lessen weer opgepakt, en dus leveren de kinderen (waarvan de ouders toegang tot internet hebben) het huiswerk van de kids digitaal in via SCCO’s Online Learning facebook groep. 


Introductie van Sokun

Sinds begin vorig jaar werkt Sokun als onze social werker voor de kinderen die uit het kindercentrum weer in gezinnen zijn geïntegreerd. Ze stelt zich graag voor en laat ons weten hoe het met de 11 kinderen gaat. 

Sokun

I would like to introduce myself as a team member of SCCO. I’m very happy to be a part of SCCO. I started to work with SCCO already in 2017 as a part time Counselor position, at that time at the emergency residential center. After a short break from SCCO, when the children were transitioning into their new homes, I’m back at SCCO since the beginning of 2020 as the position Social Worker. I’m happy to work with the same children who I got to know in the center. In this new position, I’m responsible for the follow-up, counselling and support on their social emotional development and education. 

In the first year after reintegration, all went well. But since Cambodia as well as other countries across the globe experience the virus spreading (COVID-19) in the beginning of 2020 they all have to stay at home and try to connect to their teacher, and learn only online. That’s a difficult time for them to study by themselves. It’s a difficult and sudden change to accept for them. That’s also the time when I got to start to work with them, to further follow-up and observe their new situation, study and their emotional health. I visit some times and regularly call them.They study hard, even if only on a smartphone and with the noise at home. The results have not been bad! All of them passed the exams last year, and since January are enrolled in the next grade successfully. 

Uitdelen Corona beschermingsmiddelen 

Met het risico van verdere verspreiding uit de steden richting de communities (buitenwijken) treft ook Cambodja de nodige maatregelen. Helaas is voor vele gezinnen in Andong de aanschaf van extra voorzorgsmaatregelen zoals een mondkapje en desinfecterende gel niet voor de hand liggend en heeft SCCO de afgelopen weken opnieuw vele families voorzien van deze middelen en voorlichting gegeven. 

Bouw van extra klaslokalen Kork Rokar

Een heel groot nieuwtje is dat de start is gemaakt met het bouwen van extra klaslokalen bij Krok Roka, de lokale basisschool! Eindelijk dan toch.. Na jaren lobbyen bij de overheid en vele bezoeken bij het ministerie van Onderwijs van zowel SCCO’s team en ook van ons teamlid en tevens boardmember Tirza Josie en haar internationale board collega’s Marijke & Nakita. Verder is de extra capaciteit toegezegd en de fundering gelegd.
Met de toenemende groei van de wijken rondom Andong is de lokale basisschool al jaren overvol; met klassen tot soms wel 75 kinderen en vele verschillende shifts.

De bouw van nieuwe klaslokalen is nu begonnen en we hopen dat dit jaar nog het zou kunnen leiden tot kleinere klassen. SCCO houdt contact met het management om te kijken welke rol SCCO verder zal hebben om kwalitatief onderwijs verder te promoten.


Nieuws uit Nederland

Dit keer is er minder nieuws uit Nederland…

Sinds het begin van dit jaar hebben wij via stichting Cherry International een internationale studente als stagiaire werkzaam bij DARA Europe. Inmiddels heeft Alodia al een tweetal mooie opdrachten goed kunnen afronden. Wij zijn erg blij met deze Spaanse studente, die ons extra ondersteuning biedt. Voor meer informatie over Alodia zie onze website.
 
Gelukkig kunnen we binnenkort ook het eerste evenement sinds de cornatijd vanaf maart 2020 organiseren. Op de basisschool waar José, onze secretaris, werkzaam is,  St. Theresiaschool in Barger Compascuum zal DARA Europe het goede doel zijn tijdens een feestweek begin mei. 
 
Omdat we momenteel nog steeds weinig fondsenwervende activiteiten kunnen houden, zijn we dan ook extra dankbaar voor de steun van onze vaste en incidentele donateurs aan de stichting! Dankzij uw blijvende support kunnen wij ook in Cambodja onze support aan de families voortzetten; al dan niet met minder mogelijkheden in de onderwijsprogramma’s op dit moment. 

Vrijwillig(st)er in Nederland

Helaas heeft nog steeds niemand zich aangemeld voor de openstaande vacature binnen de stichting. 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwillig(st)er, bij voorkeur een voorzitter die onze stichting kan vertegenwoordigen. Iemand die ons verhaal kan vertellen, onze doelstellingen kan uitdragen en iemand die zich inspant om samen met het team van vrijwilligers de nodige fondsen en sponsoring te werven. Als teamlid draait u af en toe mee bij wat verkopende activiteiten of geeft u een korte presentatie tijdens een bijeenkomst.

Heeft u geen ambitie om voorzitter te worden, maar zou u zich wel in willen zetten voor DARA Europe? Ook dan bent u van harte welkom! Klik hier voor meer informatie.


Met vriendelijke groet,
Het DARA-Europe team