Het belang en de impact van lezen; een bron van hoop en zelfvertrouwen

Als DARA Europe geloven we in de kracht van lezen. Judith is werkzaam als pedagogisch coach in de kinderopvang en als vrijwilliger teamlid van DARA Europe. In een interview vertelt zij over het belang van lezen, en hoe de bibliotheek en weekend lessen een bron van hoop en zelfvertrouwen zijn voor kinderen in de gemeenschap van Andong, Cambodja.

Lezen is een essentiële vaardigheid die de basis legt voor succes op school en in het leven. Door veel te lezen ontwikkelen kinderen hun analytische en kritische denkvaardigheden. “Maar lezen is veel meer dan alleen het ontwikkelen van lees- en taalvaardigheden; het heeft ook een diepgaande invloed op het sociaal en emotioneel welzijn van kinderen”, vertelt Judith.

Dankzij de steun van DARA Europe geeft onze partnerorganisatie in Cambodja, SCCO, vele kinderen toegang tot boeken. De bibliotheek in SCCO is een plek waar kinderen

kunnen komen voor ontspanning en een kans om tot rust te komen, iets wat zeker niet onbelangrijk is in een wijk als Andong, waar het vaak onrustig en niet altijd veilig is. Van Khmer tot Engels, van waargebeurde avonturen tot meeslepende fictie. Voor ieder kind op de basisschool is er een boek dat aansluit bij hun interesse en leesniveau. 

In de kleuterlessen wordt ook gebruikgemaakt van de boeken uit de bibliotheek. “Door vroeg te beginnen met lezen geven we kleuters een voorsprong op hun schoolcarrière en stimuleren we hun nieuwsgierigheid en liefde voor lezen en leren” vertelt Judith.

Op zondagmiddag openen jongvolwassenen die in hun examenjaar zitten, de bibliotheek voor de kinderen uit de buurt. Deze jongeren, die in het voormalig

kindercentrum woonden, worden nu op deze manier door ons ondersteund om waardevolle werkervaring op te doen. “Ze begeleiden de kinderen vol enthousiasme met lezen, tekenen en oefenen samen Engelse woorden.” Het is een win-win situatie, waarbij de kinderen leren en groeien, terwijl de jongvolwassenen een bijdrage leveren aan de gemeenschap en vaardigheden ontwikkelen die van onschatbare waarde zijn voor hun toekomst”, aldus Judith

We zijn er trots op dat we niet alleen onze eigen bibliotheek hebben opgericht, maar ook hebben bijgedragen aan de inrichting van de bibliotheek op de lokale basisschool, Kork Rokar. Met dank aan de steun van de Nederlandse stichting Biblionef hebben we Engelse boeken aangeboden

Draag ook bij aan DARA Europe en het stimuleren van leesplezier!