Een vliegende start: hoe kleuteronderwijs het verschil maakt in Andong

Kleuteronderwijs is niet vanzelfsprekend in Cambodja. DARA Europe ondersteunt als Nederlandse stichting de onderwijsprogramma’s van de NGO Stellar Child Care Organization (SCCO) in Cambodja.  Initiatiefneemster van DARA Europe, Tirza Voss, vertelt hoe kleuteronderwijs het verschil kan maken in Cambodja.

Normaal gesproken gaan de kinderen in Cambodja vanaf 6 jaar naar de publieke basisschool. Met name voor de kinderen uit achtergestelde gemeenschappen, zoals Andong, waar ouders soms ook zelf maar beperkt toegang hebben tot onderwijs of een opleiding, volgen de kinderen geen kleuteronderwijs. “Met weinig stimulans in de thuisomgeving kan het betekenen dat deze kinderen al met een achterstand aan hun schoolcarrière beginnen”, vertelt Tirza. 

Eenmaal op de lokale basisschool is het niet gemakkelijk. Met soms meer dan 70 kinderen in één klas, is er weinig tot geen individuele aandacht. Met als resultaat dat sommige kinderen verder achterop raken. “We zagen dat dit in Andong vaak leidde tot een gebrek aan zelfvertrouwen en motivatie en een grote kans op schooluitval.” aldus Tirza. 

SCCO biedt met het aanbieden van kleuteronderwijs een oplossing voor dit probleem door kinderen een meer persoonlijke en betrokken leeromgeving te bieden. De kleuterklassen in SCCO richten zich onder andere op essentiële basisvaardigheden, zoals bijvoorbeeld het alfabet. 

“De leraressen zorgen ook dat spelenderwijs leren bijdraagt aan sociale en emotionele ontwikkeling, creativiteit en probleemoplossend vermogen.” ” Dit zorgt ervoor dat de kinderen met een aantal belangrijke basisvaardigheden en vol zelfvertrouwen aan Grade 1 (vergelijkbaar met onze groep 3) op de basisschool kunnen beginnen”, deelt Tirza. 

Naast onderwijs bieden de kleuterklassen ook een veilige en stimulerende omgeving voor de kinderen uit Andong; juist daar waar hun (t)huis en de straat niet altijd vanzelfsprekend veiligheid en comfort bieden. 

Na de kleuterklassen begeleidt SCCO de ouders bij de inschrijving van hun kinderen op de lokale basisschool Kork Rokar. “Zo zijn we er zeker van dat de kinderen hun formele schoolcarrière starten, vaak vol motivatie en enthousiasme van zowel trotse ouders als kinderen”, zegt Tirza.

Kleuteronderwijs dient niet alleen als een opstapje naar de basisschool, maar als een vliegende start tot een succesvolle schoolcarrière en betere toekomst.
Lees ook het verhaal van
Channy, kleuterklas lerares van SCCO.