DARA Europe door de ogen van een vrijwilliger: een kleinschalige stichting met een grote impact

Als penningmeester van DARA Europe, maakt Fred van Laarhoven dankbaar deel uit van het team vrijwilligers dat zich richt op het creëren van een kansrijke toekomst voor kinderen in Cambodja. Zijn vrijwillige inzet voor DARA Europe geeft Fred een gevoel van voldoening, vertelt hij in een interview.

Fred voelde de behoefte om naast ontspanning tijdens zijn pensioen ook zinvolle activiteiten te ondernemen. Het was dankzij zijn vrienden, Hein en José, die al lang betrokken waren bij DARA Europe, dat hij in aanraking kwam met het prachtige werk van de stichting.

“Wat mij in de activiteiten van DARA Europe en SCCO aanspreekt, is de doelgerichtheid en kleinschaligheid. Het streven naar een kansrijke toekomst voor kinderen vormt de basis voor het verbeteren van de maatschappij, waar dan ook ter wereld. “Het feit dat dit doel wordt nagestreefd in een relatief klein gebied, namelijk Andong in Cambodja, inspireert mij enorm.” “Daarom zijn resultaten tastbaar en haalbaar”, vertelt Fred. 

Dankzij de rapportages en persoonlijke gesprekken met Tirza, de initiatiefneemster van de stichting en de verbindingspersoon tussen DARA Europe en SCCO kan Fred getuigen van de vooruitgang van de individuele kinderen en de gemeenschap in Andong. Zijn eigen ervaringen in Cambodja, tijdens een bezoek met zijn vrouw Elly in 2019, waren een hoogtepunt. “Ik maakte kennis met het team van SCCO, de kinderen die de onderwijsprogramma’s volgen en de gezinnen die intensieve begeleiding van SCCO ontvangen. Stuk voor stuk waren ze enthousiast en vastberaden om bij te dragen aan een betere toekomst voor zichzelf en hun gemeenschap.

Er is voortdurend aandacht en inspanning nodig om zoveel mogelijk kinderen te laten stralen. Dit vereist steun vanuit DARA Europe en anderen. Als penningmeester van DARA Europe heeft Fred de verantwoordelijkheid voor het beheren van de geldstromen van de organisatie, waaronder het innen van donaties en het doen van betalingen aan de partnerorganisatie SCCO in Cambodja. Daarnaast speelt Fred als lid van het bestuur een rol in beleidsbepaling, besluitvorming en het organiseren van evenementen en fondsenwerving. 

“Hoewel niet alles altijd verloopt zoals gepland, zorgen de resultaten en de  enorme inzet van de kinderen, families, het lokale team in Cambodja, evenals het team van DARA Europe, voor hernieuwde energie en inspiratie”, zegt Fred.

Fred beveelt DARA Europe van harte aan als je op zoek bent naar een concrete, kleinschalige manier om bij te dragen. “De lijnen zijn kort en de vooruitgang is tastbaar aanwezig”, aldus Fred. 

Ook een bijdrage leveren aan de missie van DARA Europe om kinderen in Andong te laten stralen? Bekijk de vacature en neem contact met ons op voor meer informatieover de mogelijkheden in ons team.

One thought on “DARA Europe door de ogen van een vrijwilliger: een kleinschalige stichting met een grote impact

Comments are closed.