Lokaal en internationaal samenwerken aan een goede toekomst voor kinderen in Cambodja

DARA Europe steunt programma’s en projecten in Andong, nabij de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh. Mai staat aan het hoofd van het lokale team dat zich inzet om de cirkel van armoede in de wijk te doorbreken. Zijn sleutelwoord is verbinding.

“Mai is een sleutelfiguur voor onze hulp aan de gemeenschap in Andong”, vertelt Tirza Voss, oprichter van DARA Europe en initiatiefnemer van de Cambodjaanse ngo Stellar Child Care Organization (SCCO). “Mai is al sinds 2015 werkzaam voor SCCO, waar hij leiding geeft aan het lokale team en een verbindende rol vervult voor alle activiteiten die we er organiseren om kinderen een betere toekomst te geven.”

Verbinding is de kern van het werk in Andong, vindt ook Mai. “De steun van DARA Europe maakt onderwijsprogramma’s en gezinsondersteuning mogelijk voor kinderen die onder zeer moeilijke omstandigheden opgroeien. Het is dan essentieel dat er goede contacten zijn tussen de families, de scholen en stichtingen zoals SCCO en DARA Europe. Ik signaleer vanuit mijn functie bijvoorbeeld als een kind extra steun nodig heeft. Dan zoek ik in overleg met de lokale overheid, invloedrijke personen in de gemeenschap, en bestuursleden en partners van SCCO naar de juiste support. Het is ook belangrijk dat gezinnen daarbij actief betrokken zijn, zodat ze positief bijdragen aan de oplossing.”

Mai maakt zich ook sterk voor de kwaliteit van de onderwijsprogramma’s en de andere SCCO-activiteiten die DARA Europe mede financiert. “Om de implementatie van programma’s en projecten effectief te laten verlopen, monitoren we de dagelijkse uitvoering. We rapporteren regelmatig over de voortgang en resultaten, en we doen voorstellen voor verbeteringen. Hoe we binnen het team samenwerken, hoe we commitment voor onze aanpak creëren in de gemeenschap, hoe we onze lokale en internationale stakeholders betrekken – alles moet kloppen om de cirkel van armoede in Andong te doorbreken.”

De focus van SCCO ligt op onderwijs voor kinderen en jongeren. Maar het succes van een schoolcarrière wordt in belangrijke mate bepaald door de gezinssituatie. Daarom richt DARA Europe zich ook op zogenoemde family-based care. Mai: “Als ouders onvoldoende geld verdienen om het gezin te onderhouden, dan is het vaak lastig voor de kinderen om naar school te gaan. We motiveren de ouders om hun kinderen het belang van onderwijs duidelijk te maken. Daarnaast investeren we in projecten die gezinnen financieel weerbaarder maken.” SCCO zorgt bijvoorbeeld voor workshops en coaching om families te leren omgaan met geld, en voor micro-kredieten voor ondernemers. 

De inzet van DARA Europe draait om veel meer dan geld geven, benadrukt ook Tirza. “Financiële steun is natuurlijk nodig om basisvoorzieningen op orde te brengen. Maar de positieve impact voor de gemeenschap in Andong maken we vooral door de juiste mensen te betrekken. Onze resultaten boeken we dankzij ervaren en gedreven professionals zoals Mai, die dagelijks met hart en ziel aan verbeteringen werken, altijd vanuit een langetermijnperspectief.” DARA Europe organiseert regelmatig educatieve weekends voor het team van SCCO om gezamenlijk nieuwe plannen te ontwikkelen en de onderlinge samenwerking steeds verder te versterken. 

In de acht jaar dat hij bij SCCO werkt, heeft Mai veel veranderingen in Andong gezien. In positieve zin. “Er zijn wegen in de wijk aangelegd, en er zijn betere huizen gekomen. Maar minstens zo belangrijk als de verbeteringen in de fysieke leefomgeving zijn de maatschappelijke ontwikkelingen. Steeds meer kinderen gaan naar school en de schooluitval is verminderd. Met loopbaancoaching en studiebeurzen begeleiden we jongeren naar een goede opleiding en een baan met toekomstperspectief. Onze inzet speelt daarmee een belangrijke rol in de verbeterde leefomstandigheden en veerkracht van families.” 

Doet u mee aan onze hulp voor mensen in Cambodja? Doneer via onze website, en neem gerust contact op voor meer informatie over onze partnerships.