Zo maakt een lerares het verschil voor de toekomst van de kinderen in Andong

Channy staat sinds 2019 voor de klas in het community center in Andong waar de onderwijsactiviteiten van Stellar Child Care Organization (SCCO) plaatsvinden. Met steun van DARA Europe krijgen jaarlijks zo’n 30 kinderen in de leeftijd van vier tot vijf jaar gratis les ter voorbereiding op de basisschool. In Cambodja gaan kinderen op zes- of zevenjarige leeftijd naar de basisschool. Met de kleuterklassen voor de vier- en vijfjarigen worden ouders actief betrokken bij het onderwijs en maken de jonge kinderen een vliegende start op de lokale basisschool.

“Ik geef les aan de kinderen en zorg dat alles in de klas volgens de regels verloopt”, zegt Channy over haar werk. “Er is veel ruimte om persoonlijk met leerlingen te spreken, voor en na de les. Ik vind het ook belangrijk om als docent het goede voorbeeld te geven: door op tijd te komen, beleefd te spreken, netjes gekleed te gaan en gewenst gedrag te vertonen.”

Channy

“Als docenten staan we steeds in nauw contact met de kinderen, en zorgen we dat ze in een vriendelijke en veilige omgeving leren”, vertelt Channy over de werkwijze van het onderwijsteam van SCCO. “Vanuit de vertrouwensband tussen docent en leerling ontstaat er ruimte om eventuele problemen tijdig te signaleren.” 

Dankzij de ondersteuning van DARA Europe heeft SCCO een combinatie van programma’s, projecten en voorzieningen ontwikkeld om de gemeenschap in Andong zelfstandig en veerkrachtig te maken. “Onderwijs staat altijd centraal, maar we organiseren bijvoorbeeld ook workshops over life skills voor jongeren en ouders.” In het weekend is er ruimte voor kinderen om te lezen en spelen, en worden jongvolwassenen en ouders gecoacht bij opleiding en werk.

De positieve effecten van de werkwijze zijn duidelijk zichtbaar, merkt Channy. “De workshops leren kinderen de vaardigheden om succesvol deel te nemen aan de samenleving. Via onze contacten met ouders leggen we de basis voor een gezonde leefsituatie, zodat kinderen worden aangemoedigd om naar school te gaan en zich te ontwikkelen.”

“Ik zie de contouren van een goede toekomst voor de gemeenschap in Andong”, blikt Channy vooruit. “Als leraren spelen we een belangrijke rol in het doorbreken van de cirkel van armoede. Natuurlijk kunnen we dat als docenten niet alleen. Daarom werken bij SCCO ook sociaalwerkers, en werken we samen met andere ngo’s. Er is een grote inzet nodig om gezinnen veilig, zorgzaam en financieel zelfredzaam te maken. Maar het begint er allemaal mee dat kinderen de kans krijgen om naar school te gaan.” 

Meewerken aan een stralende toekomst voor de kinderen in Andong? Elke donatie maakt het verschil! Kies uw eigen manier om ons te steunen, en neem gerust contact op voor speciale sponsorships.