Nieuwsbrief 42

Hallo DARA Europe supporters,

In deze tweede nieuwsbrief van 2022 is er weer veel goed nieuws te melden, zowel vanuit Stellar Child Care Organization (SCCO) als ook vanuit DARA Europe. 

Vanuit SCCO leest u onder andere meer over de vrijwilliger Rob en over het arriveren en uitpakken van de container. U leest ook over het uitdelen van de laptops aan de re-integratie kinderen en over de ontvangst van de driewieler. De lessen in het computerlokaal zijn weer gestart, evenals de Engelse les. 

DARA Europe deelt graag het jaarverslag van 2021, het verloop van de Vastenactie en een “save the date” voor een aankomende activiteit in oktober; het korenfestival.

Nieuws uit Cambodja

Vrijwilliger Rob 
Vanuit Nederland is Rob op 3 mei in Cambodja, Andong gearriveerd. Hij blijft tot half juli en als vrijwilliger werkt hij, vanuit de stichting DARA Europe, voor SCCO. Het eerste wat op zijn pad kwam was het uitpakken van de container. Daarnaast helpt hij het team met de herstart (na covid19) van enkele programma’s en denkt mee in het uitwerken van plannen voor de komende maanden. 

Container
De container, die in maart geregeld en gesponsord werd door Terberg Foundation, met als inhoud gedoneerde computers/laptops, educatief schoolmateriaal en schoolmeubilair, is na flink wat papierwerk goed en wel aangekomen. Met behulp van de lokale bevolking is de container in een rap tempo uitgepakt en is de inhoud tijdelijk opgeslagen in de lokale basisschool Kork Rokar.

Hierna begon, stap voor stap, het uitpakken van het schoolmateriaal gedoneerd door de basisschool de Wenteltrap. Alles is enthousiast door het team van SCCO ontvangen. Alle teamleden hebben een laptop gekregen, een die sneller werkt en meer van deze tijd is. Enige dagen later werden de andere laptops uitgedeeld aan de reïntegratie kinderen. Zeer blij en verrast waren zij met het bezoek van Rob en zij namen de laptop dankbaar en met heel veel plezier in ontvangst.

Voor één van de reïntegratie kinderen, een jongen met cerebrale parese, was er door Kind en Motoriek een driewielfiets gedoneerd. Ook hij was zeer dankbaar en blij verrast met deze fiets en laptop. Omdat hij op het platteland woont, kan hij vanaf nu zelfstandig en onafhankelijk van zijn ouders de 3 kilometer naar school afleggen wat hem een grote verrijking van zijn leven geeft. Tevens ontving de familie tijdens het bezoek de maandelijkse gedoneerde baal rijst, van dezelfde donateur. 

De lokale basisschool Kork Rokar heeft vanuit DARA computers en schoolmeubilair uit de container ontvangen. Iedereen is enthousiast dat ook zij nu een echt computerlokaal hebben; ingericht in het nieuwe schoolgebouw welke begin dit jaar geopend is.

Verhuizing
Begin dit jaar stond in het teken van een nieuwe start. Vooral de families waar de kinderen, na het sluiten van het kindercentrum zijn geïntegreerd, worden intensief ondersteund. Naast de start van het nieuwe schooljaar – wat eindelijk na corona weer kon – was het ook tijd voor een nieuw huis. Inmiddels zijn de kinderen gegroeid, letterlijk en figuurlijk. Het werd tijd voor een groter huis wat voldoet aan de wensen ten aanzien van meer ruimte, privacy maar bovenal ook studiemogelijkheden. Voor twee families is er gezocht naar een groter huis en samen met de familieleden is een financiële planning gemaakt. SCCO ondersteunt door het betalen van een gedeelte van de huur, maar ook de oudste jongvolwassenen dragen financieel iets bij, via hun (bij)baan evenals, waar mogelijk, de andere familieleden. Inmiddels is iedereen ontzettend blij en dankbaar met hun nieuwe (t)huis!

“Terug naar School” het doel van de Vastenactie Nederland.
Na de Covid lockdown, is SCCO er weer in geslaagd het team compleet te krijgen. Er is een leerkracht gevonden die Engelse en computerlessen verzorgd. Eerst zijn alle computers vervangen en deze meester geeft nu les in het computerlokaal aan de kinderen uit Andong. De leerlingen komen na schooltijd en volgen vrijwillig deze extra lessen.

Ook biedt SCCO opnieuw huiswerkbegeleiding voor kinderen die in de eerste en tweede klas van de lokale openbare Kork Rokar school het onderwijs volgen. SCCO schrijft elk jaar de kinderen met schoolgaande leeftijd in op deze basisschool. We zien dat kinderen het vaak lastig vinden om mee te komen met het niveau in de (grote) klaslokalen, zeker als zij thuis niet de kans hebben om (spelenderwijs) te leren. Juist nu, na covid is dit “gat” nog verder gegroeid en zijn wij heel blij dat extra steuntje te kunnen bieden.

Ouder & kind bijeenkomst
Nu ook in Cambodja de meeste restricties vanwege de covid pandemie voorbij zijn , heeft het team als weekendactiviteit, ook de kinder en ouder bijeenkomsten weer kunnen organiseren. Het heeft meer dan 2 jaar stil gelegen, maar de opkomst was weer groot en iedereen deed actief mee!

Voor ouders was dit keer het onderwerp drugsmisbruik. Helaas nog een veelvoorkomend probleem in Andong. De kinderbijeenkomst stond in het teken van persoonlijke hygiëne en gezondheid, een belangrijk onderwerp; vooral nu na de afgelopen periode.


Nieuws uit Nederland

Jaarverslag
Het jaarverslag van 2021 is afgerond en staat inmiddels op onze (vernieuwde) website. Wij zijn alle donateurs ontzettend dankbaar dat zij, middels een financiële bijdrage, DARA Europe een warm hart toegedragen en blijven steunen. Het was helaas een jaar waarin zowel DARA Europe als SCCO minder activiteiten hebben kunnen ontplooien. We hebben wel in dit tweede corona jaar, dankzij onze vaste donateurs, echte noodhulp kunnen bieden. In bijgaande link treft u ons jaarverslag aan, met vele foto’s in de tijdlijn. Aansluitend zijn de jaarcijfers terug te zien.

Vastenactie
In de vorige nieuwsbrief hebben wij uitgebreid geschreven over deze actie. Het streefbedrag van € 8.000 is (uiteindelijk) behaald! Door middel van diverse acties zoals een flyer met de QR code, collectes in de kerken, een wandeling georganiseerd door de parochie en natuurlijk door de steun van een aantal scholen, is dit gerealiseerd. Het allerlaatste geld is bijeengebracht door enkele donoren vanuit DARA Europe en zo is het streefbedrag behaald. 
De Vastenactie verhoogt het opgehaalde bedrag met 50% zodat het complete projectplan van € 12.000,- door SCCO uitgevoerd kan worden. Onze dank is groot aan alle donateurs en aan de Vastenactie.

Korenfestival 
Door de lockdown in maart 2020, hebben we dit evenement moeten uitstellen. Het zal nu gerealiseerd worden op 1 oktober a.s.; ”save the date”. Het wordt een avond waarop twee koren optreden, daarnaast is er een grote verloting met 75 prachtige prijzen. De avond wordt gehouden in Emmer Compascuum en de opbrengst komt geheel ten goede aan DARA Europe. Meer informatie is terug te vinden op de Shantykoor Störmwind website. We hopen vele van jullie te verwelkomen en op die avond ook nieuwe donateurs te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,
Het DARA-Europe team